Borås Bil Viared

Markarbete

Beskrivning

Detta stora projekt startades hösten 2017 och blev klart våren 2019. Projektet innefattade markarbeten avseende en ny anläggning för lastbilsverksamhet i Viared. Vår uppdragsgivare här var RO-Gruppen.

Uppdragsgivare

RO-Gruppen

Färdigt

Blev klart våren 2019.

Vill du veta mer?

Hör av dig