Avslutade projekt

Genom ett starkt och välsvetsat team har vi många avslutade projekt bakom oss. Men även om de är avklarade är de definitivt inte bortglömda. Här kan ni se ett urval av alla avslutade projekt vi genomfört.

Björnflokan Borås

Markentreprenad

Björnflokan

Detta långvariga projekt (2020-2023) har vi utfört markentreprenaden åt Serneke AB där det har uppförts 320 lägenheter, förskola, parkeringshus m.m. i stadsdelen Druvefors i Borås.

Läs mer

Myråsskolan borås

Markarbete

Myråsskolan borås

Detta projekt har pågått i etapper och har omfattat till- & ombyggnad, idrottshall samt ny skolgård och startades tidig vår 2021 och avslutades på hösten 2023. Vår samarbetspartner i detta projekt har varit RO-Gruppen AB.

Läs mer

Ferrum Borås

Markentreprenad

ferrum

Ett markprojekt med mycket finplaneringsarbete avseende 66 bostadsrätter i Trandared i Borås. Projektet startade vintern -21 och avslutades hösten -23.

Läs mer

Wikholms Nordskogen Borås

Markentreprenad

Wikholms Nordskogen

Här har vi utfört markarbeten avseende en lagerbyggnad på 12 500 kvm samt omkringliggande ytor. Vår samarbetspartner i detta projekt har varit RO-Gruppen AB. Projektet färdigställdes höst 2023.

Läs mer

Brf Skarpås Ulricehamn

Markarbete

Brf Skarpås

Detta projekt har omfattat markarbete och finplanering avseende byggnation av ett flerfamiljshus. Projektet blev klart våren 2020 och vår uppdragsgivare här har varit ByggArvid AB.

Läs mer

Ekbacka strand et.2 mullsjö

Markarbete

Ekbacka strand et.2 mullsjö

Detta markprojekt som avser bostadsrätter i Mullsjö består av 2 st etapper och startades våren 2019 och avslutades sommaren 2022 med etapp 2.

Vår uppdragsgivare här har varit ByggArvid AB.

Läs mer

Kantaten etapp 1-4 Hestra parkstad Borås

Markarbete

Kantaten etapp 1-4 Hestra parkstad Borås

Detta projekt har varit uppdelat i 4 etapper och har pågått från våren 2015 fram till hösten 2019. Här har vi utfört markarbeten avseende 4 st bostadsområden i Hestra parkstad och vår uppdragsgivare har varit Serneke AB.

Läs mer

Multibana Lassalyckan ulricehamn

Markarbete

Multibana Lassalyckan Ulricehamn

Ett markprojekt där vi i samarbete med Ulricehamns IF byggt en ca 3,2 km lång asfalterad multibana samt inkluderande omgivningar. Projektet utfördes och färdigställdes under år 2023.Läs mer

Borås Bil Viared

Markarbete

Borås Bil Viared

Detta stora projekt startades hösten 2017 och blev klart våren 2019. Projektet innefattade markarbeten avseende en ny anläggning för lastbilsverksamhet i Viared. Vår uppdragsgivare här var RO-Gruppen.

Läs mer

Viskaholm innergård

Finplaneringsentreprenad

Viskaholm innergård

I detta projekt vid Viskan i Borås centrum gjordes finplaneringsarbeten där en stor del av arbetet bestod av mycket granistenyta och annan gestaltning.

Läs mer

Stockrosen ulricehamn

Markprojekt

Stockrosen

I detta projekt har vi utfört markarbetet åt vår uppdragsgivare ByggArvid AB avseende byggnation av 2 st hyreshus med tot. 56 lägenheter och var klart vintern 22/23.

Läs mer

Kv. Plåtslagaren

Markentreprenad

Kv. Plåtslagaren

Här har vi varit delaktiga i markarbetet för byggnation av 4 st bostadsrättshus i Falköping. Projektet startades våren 2018 och var klart nästkommande vår 2019. Vår uppdragsgivare här har varit Byggteamet AB.

Läs mer

Kyllaredsgymnasiet Borås

Markarbete

Kyllaredsgymnasiet Borås

Här har vi utfört markarbeten åt vår uppdragsgivare Byggcenter i Borås Byggnads AB. Projektet avser byggnation av skola och idrottshall och var klart höst 2019.

Läs mer

Brf. Spinneriet

Markarbete

Brf. Spinneriet

I detta projekt gjordes markarbeten åt vår beställare Hökerum Bygg AB. Byggprojektet som innefattade bostadsrätter i stadsdelen Druvefors i Borås startades i januari 2016 och blev klart hösten 2017.

Läs mer

Vill du veta mer?

hör av dig redan idag!