Brf Skarpås

Markarbete

Beskrivning

Detta projekt som startade våren 2019 omfattade markarbeten och finplanering avseende byggnation av ett flerfamiljshus bestående av tot. 19 st bostadsrätter i Ulricehamn. Projektet avslutades våren 2020. Vår uppdragsgivare här har varit ByggArvid AB.

Uppdragsgivare

ByggArvid AB

Färdigt

Arbetet blev klart våren 2020.

Vill du veta mer?

Hör av dig