Myråsskolan

Markentreprenad

Beskrivning

Denna markentreprenad avser ny till- och ombyggnad av Myråsskolan där byggnation av ny idrottshall, en tillbyggnad samt ny skolgård kommer att utföras. 

Ansvarig produktionsledare

Michael Hellström

Mobilnummer: 070-609 25 21

Stefan Roth

Mobilnummer: 070-775 24 52

Uppdragsgivare

RO-Gruppen AB

Färdigt

Projektet pågår fram till 2023.

Vill du veta mer?

Hör av dig