Kantaten etapp 1-4 Hestra parkstad Borås

Markarbete

Beskrivning

Detta projekt har varit uppdelat i 4 etapper och har pågått från våren 2015 fram till hösten 2019. Här har vi utfört markarbeten avseende 4 st bostadsområden i Hestra parkstad och vår uppdragsgivare har varit Serneke AB.

Uppdragsgivare

Serneke AB

Färdigt

Blev klart hösten 2019.

Vill du veta mer?

Hör av dig